تحقیق میدانی

مقدمه:

· منظور از مطالعات میدانی تحقیقاتی است که موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار داشته باشد ویا به عبارت دیگر محقق را بدان دسترسی باشد بعنوان مثال وقتی محقق هدفش مطالعه در زندگی کشاورزان ساکن یک روستا و یا قشری از جامعه و یا گروهی از کارگران یک موسسه تولیدی و یا مردم عشایری باشد مطالعه, از نوع مطالعه میدانی است و اطلاق اصطلاح میدانی به مفهوم ارتباط مستقیم و رویاروی محقق با پدیده های مورد مطالعه است.

        پاره ای از دانشمندان اجتماعی برانند که تنها شیوه معنا دار مطالعه رفتار انسان مشارکت در محیط

اجتماعی است.مطالعاتی که بر کل یک واحد اجتماعی متمرکزند و محقق به دنبال درک عمل آن واحد

اجتماعی در شرایط عادی است چه بسا مستلزم حضور محقق در حیات روزمره ی آن واحد اجتماعی باشد.

تحقیقات میدانی مشخصه انسان شناسان است.تحقیقات انسان شناسان ابتدا منحصربه اقوام

ناشناخته بیگانه بوده سپس همان اصول تحقیق را برای گروه های آشنا و محیط های خویش بکار بردند.

تحقیقات میدانی:تلاشی است برای درک وشناخت نحوه ی عمل یک واحد اجتماعی تام نظیر یک گروه یا

سازمان یا اجتماع و مناسبات درونی آن.

نحوه ی بررسی مطالعه میدانی

در مطالعات میدانی نقش محقق حائز اهمیت اساسی است چون این موقعیت ممتاز محقق است،که تعیین است.شرح وتوصیف مطالعات میدانی بر حسب محیط مورد مطالعه و ماهیت نقش محقق در آن محیط فرق میکند،اما در هر حال محقق برای شناخت واحد اجتماعی مورد نظر به مشاهد عمیق و طولانی وکنش متقابل در آن محیط می پردازد و چراغ راه محقق رشته ای ملاحظات عام است.تمایل به شناخت عمیق حیات اجتماعی مورد مشاهده نیل به درک حقیقی و درستی از علل ونحوه جریان آن، محققان میدانی باید به گونه منظم مشاهده کنند و البته کارشان بالاتر از ناضران تصادفی باشد و مشاهداتشان را جز به جز درست ثبت کنند پاره ای از محققان اجتماعی معتقدند که مشاهدات با مشارکت ،یعنی روش مطالعه میدانی بهترین روش تحقیق است،زیرا محقق را مستقیما در برابر کنش اجتماعی قرار می دهد  مشاهده

مشاهده 

 از مهم‌ترين، طبيعي‌ترين و پركاربردترين شيوه‌ها و ابزار تحقيق است. به تعبير وب تمامي تحقيقات اجتماعي با مشاهده آغاز مي‌شوند و با آن نيز پايان مي‌پذيرند.

اول) تعريف مشاهده

آقاي رنه‌كيونيگ مي‌نويسد كه « رابطه ما با جهان به وسيله حواس پنج‌گانه به وجودمي‌آيد و ما با كمك آن حواس، تجربيات خود را مي‌آموزيم. بدين معنا، «مشاهده» نوعي كسب تجربه از جهان است كه از طرق ساده، تا طرق علمي به وسيله جلا دادن و تيز كردن حساب شده ادراك و حواس انجام مي‌گيرد.» عبارت ديگر در تكنيك مشاهده، شناخت از طريق حواس پنجگانه آغاز مي‌شود.(رفيع‌‌‌‌‌پور،1382، ص 58) لازم به ذكر است كه مشاهده وقتي از طريق علمي با محتوا خواهد بود كه بر پايه يك تئوري، به دنبال هدف‌هاي مشخصي كاوش نمايد. اما چنين اقامت در محل تحقيق براي مشاهده‌گر دو چيز را امكان پذير مي‌كند: تحقيق و درك شرايط اجتماعي جديد (مشاهده با هدف كسب تجربه)، مواجه شدن مشاهده‌گر با مسائل عملي كه به او در تهيه فرضيات جديد كمك مي‌ كند. (رفيع‌پور،1382، ص56)

انواع مشاهده

1-  مشاهده سيستماتيك و غير‌سيستماتيك: منظور از مشاهده غير‌سيستماتيك آن است كه ما بدون هيچ برنامه و زمينه تئوريكي، مشاهداتي را انجام دهيم. مثل مشاهده گدايان يا طلا فروشان. اما براي يك مشاهده سيستماتيك ما مي‌بايست بر‌اساس يك برنامه مشخص پيش برويم: يعني ما يك مسئله داريم، چارچوب تئوريكي، فرضيه‌ها، و بر‌اين اساس مي‌دانيم كه بايد به دنبال چه باشيم. مثلاً  اگر بخواهيم ميزان آنومي يا آشفتگي اجتماعي را بسنجيم معرف‌هاي زيادي چون صداي دزدگير‌ها، حصار نيزه مانند خانه‌ها و قفل ماشين‌ها و ... همه حكايت از فقدان كنترل و امنيت اجتماعي دارد.

2- مشاهده با ساخت و بدون ساخت

 مشاهده بدون ساخت نظير مصاحبه باز است. معمولاً در تحقيقات مقدماتي به كار گرفته مي‌شود و محقق به دنبال كسب اطلاعات كلي و يافتن معرف‌هاي مناسب براي سنجش موضوع مورد مطالعه خود است. و مي‌خواهد با مشاهده بدون ساخت اطلاعات مقدماتي لازم را به دست آورد. از مشاهده با‌ساخت زماني استفاده مي‌شود كه تحقيقات مقدماتي صورت گرفته است. در مشاهده با ساخت ما ديگر به دنبال اطلاعات كلي نيستيم، بلكه مي‌خواهيم فرضيه‌ها، متغير‌ها و معرف‌هاي مشخص خود را بررسي كنيم و حتي‌المقدور به صورت كمي بسنجيم. لذا بايد طبقات مشاهده مشخص شده باشند.

3-: مشاهده مشاركتي و غير‌مشاركتي

ملاك تفكيك اين دو از هم، مشاركت محقق در نحوه و رويه زندگي و شغل افراد مورد مطالعه است. از آن‌جا كه مشاهده مشاركتي در بسياري از موارد امكان پذير نيست يعني محقق نمي‌تواند همانند افراد مورد مطالعه همان شغل، رويه زندگي و رفتار افراد را داشته باشد، لذا در بيشتر مواقع از روش غيرمشاركتي استفاده مي‌شود. در مشاهده غير‌مشاركتي ما داراي يك مسئله، چارچوب تئوريكي، فرضيه‌ها هستيم و به جاي پرسشنامه، ما يك مشاهده‌نامه داريم. در اين مشاهده‌نامه ما اقلام مشاهده را آماده مي‌كنيم يعني مشخص مي‌كنيم كه چه چيز‌ها و رويدادهايي را مي‌خواهيم مشاهده كنيم، آخرين وجزئي‌ترين مرحله و نكته مورد مشاهده درباره رفتار را «واحد مشاهده » مي‌نامند. مثلاً مشاهده لوازم منزل را در نظر بگيريد، هر يك از وسايل منزل يك واحد مشاهده است، كليه وسايل منزل يك طبقه مشاهده و وضعيت اقتصادي يك قلم مشاهده است.

در مشاهده مشاركتي، مشاهده‌گر در جريان رويدادهاي اجتماعي مورد مطالعه شخصاً مشاركت دارد. مشاهده‌گر در آن گروه نقشي به عهده خواهد داشت و از جانب اعضاي گروه به عنوان عضوي از گروه ديده مي‌شود.  بنابراين مشاهده‌گر در اين تكنيك دو نقش را به عهده دارد. يكي محقق و ديگر عضو گروه. در اين حالت محقق گروه را نه به صورت مصنوعي در يك لابراتوار. بلكه در يك محيط واقعي و طبيعي مطالعه ميكند. اين تكنيك عموماً براي مطالعه موضوعاتي به كار گرفته مي‌شود كه اطلاعات قبلي درباره آن بسيار كم است مثلاً در مورد سرزمين‌ها و فرهنگ‌هاي ديگريا گروه‌هاي ناشناخته. محقق ميتواند موضوع را از ساير افراد گروه پنهان كند يا به آن‌ها بگويد، مشروط بر آن‌كه اعضاي گروه، محقق را، به عنوان جزیی از گروه بپذيرند.  همانند مشاهده غير‌مشاركتي، محقق داراي مشاهده‌نامه است كه بر‌اساس  مسئله و چارچوب تئوريكي تحقيق، طراحي شده است. سوالات از مشاهده‌گر پرسيده مي‌شود و او را وا مي‌دارد تا مسايل خاصي را مشاهده نمايد.(رفيع پور،1382، ص 90-55)    

4- مشاهده نامرئي:

 استفاده از آيينه‌هايي كه محقق پشت آن قرار مي‌گيرد و افراد مورد تحقيق را مي‌بيند كه سايرين او را نمي‌بينند.

5- مشاهده فعال:

 محقق دست به دستكاري متغيرها مي‌زند و شرايط ويژه‌اي را پديد ميآورد.

6- مشاهده نا‌پيوسته:

 محقق نسلي را در يك زمان (t) مطالعه مي‌كند. سپس در فاصله زماني معيني مطالعه تكرار مي‌شود.

7-: مشاهده كانوني:

  هدف تمركز مشاهده بر روي بعدي خاص از رفتار يا واحد و يا فردي خاص است.

نتیجه گیری

بررسی مطالعات میدانی بسی سخت تر از بررسی تحقیقات آزماشی و پیمایشی است چه در این

 دست تحقیقات دخل و تصرف در مطالعه محیط اجتماعی بسیار اندک است واز این رو باید آن را تقرییا

 مانند یک رمان خواند.

24/12/1390

منبع :ترز.ال بیکر

ترجمه و اقتباس :دکتر هوشنگ نایبی

www.mba.aslblogfa.com

www.daneshnamehroshd.com

+ نوشته شده توسط آزیتا در پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 11:17 |
روش تحقیق پیمایشی

مقدمه

پیمایش روشی است برای بدست آوردن اطلاعاتی درباره دیدگاها، باورها و نظرات ،رفتارها ،انگیزه ها ،یا مشخصات گروهی از اعضا یک جامعه. این روش آماری است که از راه تحقیق و پژوهش علمی میسر میشود در حقیقت پیمایش را میتوان هم به ابزار استفاده برای جمع آوری داداه ها و هم به فرآیندهای بکار رفته بهره گیری از آن ابزار تلقی کرد.

پیمایش های سازمانی یا انجام پژوهش در حوزه شناخت افکار عمومی در قالب پروژه های نظر سنجی اولین بار پس از جنگ جهانی دوم به صورت منسجم و علمی به عنوان ابزاری جهت سنجش روحیه کارکنان انجام پذیرفت.

مراحل پژوهش پیمایشی

جمع آوری اطلاعات:چنانچه پیمایش ها به خوبی طرح و هدایت شوند این امکان را به سازمان ها می دهند که اطلاعات دقیقی درباره طیف گسترده ای از مسائل جمع آوری کنند.پیمایش روشی است کاملا اثر بخش و کارا جهت جمع اوری اطلاعات مورد نیاز پیمایش های سازمانی از حیث جمع آوری اطلاعات انعطاف پذیر ند و میتوان از ان برای دست یابی به اهداف متعدد استفاده کرد .

بهبود ارتباطات :پیمایش میتواند به عنوان ابزار قدرتمند برای بهبود ارتباطات بین بخش های مختلف یک سازمان عمل کند.پیمایش ها برای ایجاد ارتباطات رو به بالا ،از کارکنان و سطوح پایین به سمت مدیران مفید هستند و همچنین میتوانند در ارتقاع و تحکیم روابط برون سازمانی و چگونگی مناسبات دو سویه بین سازمان راه گشا باشد .

بازنگری و ارزیابی آثار تغییرات سازمانی:آن دسته از پیمایشهایی که به صورت مرتبط انجام میشود،میتواند یک سیستم کشف سریع برای ارائه آثار تغییرات اعمال شده بر رفتار ودیدگاههای کارکنان و مشتریان در اختیار مدیران و تصمیم گیران سازمان قرار دهد.

انجام پیمایش      

مراحل اصلی فرایند پیمایش عبارتند از:شناسایی و درک نیازهای اطلاعاتی ،طرح نمونه گیری،   ،بکارگیری ابزارهای مناسب جهت اندازه گیری گرد آوری داده ها،داده پردازی و نهایتا تدوین و ارائه گزارش.

تهیه پرسش های پیمایش

شاید هیچ مرحله ای از پیمایش مهمترازتهیه پرسش ها نباشد ،پرسش هاعناصراساسی  پیمایش هستند.کیفیت آنها در جذب اطلاعات مورد نظر ،تاثیر بیشتری از سایر بخش های فرآیند پیمایش دارد.

پرسش های پیمایش از نظر شکل دو نوع هستند:پرسش های بسته و پرسش های باز .

در پرسش های بسته از پاسخگویان می خواهند که از مجموعه مشخص از پاسخ ها،یکی را انتخاب کند.

انواع پرسش های بسته عبارتنداز:پرسش های چند انتخابی،پرسش های بلی،خیر و پرسش هایی با مقیاس درجه بندی عددی در پرسش های باز از پاسخ دهند می خواهند که به زبان خود و هر چقد که می خواهند پاسخ دهند.انواع پرسش های باز عبارتند از:از پرسش های پرکردنی،پاسخ های کوتاه ،توضیح و تشریح.

استفاده از پرسش های بسته در پیمایش های سازمانی بسیار مطلوب و جذاب هستند.پاسخ دهندگان به سرعت وبه راحتی میتوانند به پرسش های بسته پاسخ دهندو در زمان صرفه جویی کنند و از طرفی دامنه پاسخ های به اهداف پیمایش را محدود کرده و الگوی واحدی را در اختیار همه قرار می دهند.

پرسش های باز نیز دارای اهمیت و ارزش خاصی هستند پرسش های باز یا پرسش های بدون ساختار از پاسخ دهندگان می خواهند هر طوری که می خواهند به زبان خود به پرسش ها پاسخ دهند. یکی از بزرگترین مزایای پرسش های باز آن است که به پاسخ دهندگان امکان می دهند تا با استفاده از الگوی مورد قبول خود وبدون اینکه ناخواسته تحت تاثیر گزینه ها از پیش تعیین شده قرار بگیرند به سوالات پاسخ دهند.پرسش های باز به بهترین شکل نظرات واقعی پاسخ دهندگان را منعکس می کنند.از سوی دیگر پرسش های باز دارای معایبی نیز هستند از جمله بزرگترین ضعف پرسش های باز ،زمان و انرژی زیادی است که باید صرف پردازش و تجزیه و تحلیل پاسخ هایی ارائه شده به این پرسش ها شود.

نقاط قوت تحقیق پیمایشی

1-پیمایش ها برای توصیف ویپگی های یک جمعیت بزرگ فوق العاده سودمند است

2- پیمایش ها، به ویژ آنها که پاسخگو شخصا پرسشنامه ها را تکمیل می کند نمونه های بزرگ را میسر می سازد

3- پیمایش ها ،که انعطاف پذیرند ،می ئتوان درباره موضوعی معیین سوالهای زیادی کرد و به نحو قابل توجهی در تحلیل ها انعطاف به وجود آورد

نقاط ضعف تحقیق پیمایشی

1- اینکه ضرورت استاندارد کردن غالبا منجربه دوختن وصله ناجور می شود.

2- تحقییق پیمایشی به ندرت ممکن است با متن زندگی سروکار داشته باشد.

3- پیمایش ها از بسیاری جهات انعطاف ناپذیرند .  

نتیجه گیری :

تحقیق پیمایشی یا زمینه یابی از جمله مهمترین روشهای تحقیق در علوم اجتماعی به شمار می روند که از کاربردهای فراوانی در حوزه مطالعات سازمانی و به ویژه روابط عمومی برخوردار هستند.پروژه های مختلف نظرسنجی و افکار سنجی در روابط عمومی با بهرمندی از این روش طرح و اجرا میشوند.

www.azadbakht.com

+ نوشته شده توسط آزیتا در پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 11:15 |
روش تحقیق

مقدمه:

تحقیق درلغت به معنای پیداکردن،درست کردن،راست گردانیدن ویافتن حقیقت است.

دراصطلاح علمی عبارت است ازیک عمل منظم که درنتیجه آن،پاسخ هایی برای سوال موردنظرمطرح

شده ودرموضوع تحقیق بدست می آید.تحقیق فردراقادرمی سازد که درباره روابط متغیرها حدس بزنداما

کاملاً مطمن نمی سازد.تحقیق توضیحی شامل روابط علت ومعلول بین دوپدیده ویابیشتراست مانندرابطه

بین شاخصهای اقتصادی ووابستگی به مذهب.

 

(مراحل تحقیق)

1-طرح تحقیق

2-متن تحقیق

3-نگارش تحقیق

طرح تحقیق:محقق قبل ازشروع تحقیق بایدطرحی درتحقیق ارائه کند.

طرح تحقیق:عبارت است ازنقشه،برنامه،خط مشی هایامجموعه ای ازجست وجوها یی که

محقق راقادرمیسازد تا به شکل موردمطالعه پاسخ گوید.درطرح تحقیق مواردذیل تبین می گردد:

1-اولین موردانتخاب موضوع است.محقق بایدبدانددنبال دستیابی به چه مسئله ای ورسیدن به

چه مشکلی راحل خواهدکرد،به رد یا اثبات چه نظریه ای می پردازد.

موضوع تحقیق بایدملموس ومحدودومرزهای آن کاملاًشناخته شده باشدتامحقق

بداندخودرادرچه چارچوبی محصورکرده.

2-ضرورت تحقیق بعدازتبین موضوع لازم است.

3-تحقیق چکیده ای است ازمطالعات اکتشافی وعمیق ازآنچه که درباره ی موضوع مورد

تحقیق وموضوعات مشابه درکتاب ها ومقالات وپایان نامه وجوددارد.(پیشینه هدف ازسابقه موضوع تحقیق)

4-محقق بعدازبررسی پیشینه سوالاتی رامطرح می کندکه درتحقیقات گذشته به آنها توجه

نشده.است وپاسخ های قانع کننده ای به آنهاداده نشده است.

ویژگی های پرسش های آغازین:صریح وشفاف باشد،تک جنبه ای وپرهیزازچندپهلویی ها

عملی بودن باتوجه به مکان وزمان موجودعادی بودن ازداوریهای اخلاقی.کوتاه وفاصله

شده باشد.

5-محقق بایدبیش ازشروع تحقیق خودبایدپیش فرضهای تحقیق خودرامشخص

کند.درهرتحقیقی پیش فرضهایی وجودداردکه محقق آنها رافرضی قبول کرد.وبه عنوان

اصلی موضوع پذیرفته وتحقیق رابرپایه آنهاقرارمی دهد.وقتی محقق پیش فرضهای تحقیق

رامشخص می کند می داند که تحقیق راازکجا شروع کندوسوالات تحقیق وگستره تحقیق

رادرچه حدی قراردهد.

6-فرضیه محقق پس ازاینکه سوالات تحقیق رامشخص کردبه پاسخ های اجتماعی سوالات

تحقیق می پردازد.محقق باتوجه به پیشینه تحقیق ومطالعات اکتشافی فرضیه ای رابه عنوان

پاسخ به سوالات تحقیق ارائه می کند این فرضیه درطول تحقیق بررسی می شودوصحت آن

سنجیده می شود.ملاک های فرضیه خوب.روشن،معین،مشخص داشتن حدودمشخص،قابلیت

اندازه گیری وارزیابی داشتن قابل فهم بودن،متناسب بانظریه ها وتئوری های موجود،مرتبط

 بودن با عنوان تحقیق

متن تحقیق:

پس ازاینکه محقق چنین طرحی راتنظیم کردوآن رابرای نظرخواهی به استاد

یامرکزتحقیقاتی موردنظرارائه دادوبه تصویب رسیدبراساس طرح تصویب شده به

متن تحقیق می پردارد.

درمتن تحقیق محقق بایدمراحل زیرراطی کند.

1-تجزیه وتحلیل طبقه بندی محتوا،

2-تقسیم بندی عناوین وسرفصل هادرهرتحقیق علمی

3-پاسخ به سوالات اصلی وفرعی محقق درطرح تحقیق

4-نقدروبررسی تئوری ها پیشین.

5-ارائه تئوری

6-ادله متقن برای اثبات تئوری

7-نتایج تحقیق

8-خلاصه تحقیق

شیوه نگارش) )

بعدازانجام تحقیق وروشن شدن نتیجه آن نوبت به شیوه نگارش وروشن شدن نتیجه آن نوبت به شیوه نگارش تحقیق می رسد.دراین مرحله محقق می خواهدگزارش دقیقی ازسیرتحقیقاتی خودبه خوانندگان ارائه دهد.طیعی است که هراندازه محقق بتوانددرنگارش تحقیق دقت ونظم بیشتری به عمل آورد،درانتخاب مفاهیم دقیق علمی ونتایج توفیق بیشتری به دست آورد.دراین مرحله بایددوجنبه رارعلیت کند:

1-ساختارنگارش ورعایت نظم وترتیب

2-فهرست مطالب بارعایت منطقی آن

نتیجه گیری:به طورکلی منظورازروش تحقیق وپژوهش ارائه مهارتها وتجربه هایی است که دست یابی به هدف راآسانتروعملی ترمی سازدوبا صرف وقت کمترنتایج بیشتری بدست می آید.

www.hawzah.net

+ نوشته شده توسط آزیتا در پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 11:8 |
تحقیق اسنادی

مقدمه

روش‌هاي اسنادي يكي از مهم‌ترين ابزار‌هاي تحقيق، به ويژه تحقيق موردي محسوب مي‌شوند. روش‌هاي اسنادي در زمره روش‌ها يا سنجه‌هاي غير‌مزاحم و غير واكنشي به شمار مي‌آيد زيرا با مشكل جمع‌آوري اطلاعات مواجه نيستيم و اطلاعات از قبل موجود است..

 اسنادی،تحقیق مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد،مانند آرشیوها یا آمار رسمی  است.بسیاری از اوقات اصطلاح تحقیق کتابخانه ای را به جای تحقیق اسنادی به کار می برند،که به نظر اصطلاح دقیق و درست نیست ،زیرا منظور از مطالعات کتابخانه ای ،مطالعاتی است که موضوعات مورد مطالعه در اختیار و دسترس محقق قرار نداشته و غالبا مربوط به گذشته ای دور یا نزدیک می گرددو محقق از اسناد و مدارک زمان های پیشین که در کتابخانه موجود می باشد استفاده می کند بعنوان مثال:تحقیق در زمینه طبقات اجتماعی عصر صفویه یا تحقیق درباره سهم اقشار مختلف اجتماعی در انقلاب مشروطیت ایران.

در روش اسنادی منابع مورد استفاده کتب و مدارک منثور ومنظومی است که از دوره های گذشته به جای مانده و جدیدا از اسلاید،فیلم و سایر تکنولوژی های ضبط وقایع تاریخی نیز در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد های مورد استفاده درروش اسنادی :

1- کاربرد روش اسنادی در تحقیقات تاریخی :

اگر قرار باشد در صدد شناخت خانواده در عصر خاصی از گذشته برآییم ،بدیهی است به دلیل فاصله زمانی محقق باید از روش اسنادی بهره گیریم ،استفاده از روش اسنادی در یک بررسی و تحقیق تاریخی دارای مزایای خاصی است .

فاصله زمانی محقق با واقعه تاریخی سبب میشود که وی بتواند کل واقعه را دررابطه با وقایع مشابه در جهان آن روز ببیند و تحلیل کند.

2- کاربرد روش اسنادی در مأخذیابی:

اصالت یک تحقیق اسنادی به منابع حائز اهمیتی است که از آن استفاده می شود مأخذ مورد استفادهدر تحقیقات اسنادی و کتابخانه ای سه دسته هستند. 

الف)کتب:شامل دو دسته فرهنگ لغت ها،دانش نامه ها ،اطلس ها و همچنین کتب تخصصی در یک رشته علمی اند.

ب)مجله ها و نشریات ادواری: شامل روزنامه ها و سایر مجله های عمومی و تخصصی اند.

ج) شامل نشریه هایی است که توسط سازمانهای ذی صلاح مثل بانک مرکزی،مرکز آماری فضایی و وزارت دادگستری و غیره منتشر می شود.

منابع مورد نیاز تحقیق اسنادی :

منابع اولی:عموما ،آن آثارو اطلاعاتی را می نامند که با موضوع تحقیق دارای مناسبت نزدیک می باشد ،به طور مثال ؛هر گاه یکی از علوم اجتماعی در رابطه با یک مولف و یا نویسنده مخصوصی تحقیق را انجام دهد منابع اولی در این عبارت از آثار میباشد که به واسط خود نویسنده تحت تحقیق نوشته شده باشد.

منابع ثانوی :آثاری را می گویند که توسط دیگران درباره شخص و یا دانشمند نوشته شده باشد از قبیل نوشتن بیوگرافی ،وشرح حال اشخاص ،تاریخ اولی و انتقاد درباره ی کتابها و آثار نویسندگان ،نوشته های اخباری درباره نویسندگان خلاصه نویسی کتابهای درسی و غیره.

باید توجه داشت که تشخیص و مواد اولی و ثانوی کار سهل و آسانی نمی باشد زیرا در حالیکه یک محقق میباشد ممکن است برای محقق دیگری ثانوی باشد .

معایب تحقیق اسنادی

1-حوادث تاریخی زنده نیستند

2-گذشته قابل تکرار نیست

3-تحقیق اسنادی هرگز به طور کامل در اسناد و مدارک جای نمی گیرد.

نتیجه گیری

روش اسنادی معمولا از وضوع و روشنی و دلایلی برخوردار است ،محقق می تواند بادیدی فراگیر و جامع کل واقعه و موثر در آن را مورد بررسی قرار دهد

www.searches.blogfa.com

www.pagoohe.com 

+ نوشته شده توسط آزیتا در پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 11:2 |
تحلیل محتوا

استفاده از مباحث تحلیل محتوا در متن ،به دوران بسی دوربر میگردد.آنگونه که از تاریخ بر می آید، در عصر طلایی تمدن یونان باستان مباحث تحلیل محتوا مورد بهره وری قرار می  گرفته است .

به نظر می رسد استفاده تاریخی تحلیل محتوا در بعد علمی آن را میتوان به بهره گیری از تحلیل محتوا در شناخت کلمات ،لغات ،و اصطلاحت کتاب های مقدس مثل تورات ،انجیل،قران نسبت داد.

تحلیل محتوا روش تحقیقی است برای گرفتن نتایج معتبر و قابل تکرار از داده های استخراج شده از متن. تحلیل محتوا  فنی است که به کمک آن،ویژگی های خاص پیام را به طورنظام یافته و عینی مورد شناسایی قرار می دهند.

ویژگی های تحلیل محتوا

الف- تحلیل محتواروشی نظام مند است به این معنا محتوایی که قرار است مورد ارزیابی قرار گیرد ،باید براساس قواعد روشن و ثابتی برگزیده شود.

ب- تحلیل محتوا روشی عینی است بنابراین ساخته های ذهنی پژوهشگر نباید در آن دخالت داشته باشد .

ج- از انجایی که تحلیل محتوا کمی است هدف اصلی تحلیل محتوا بازنمایی دقیق مجموعه ای از پیام می باشد .

فرایند کلی تحلیل محتوا

1-موضوع مورد مطالعه از قبل تعیین می گردد که میتوان لغات ،جملات ،عناوین اصلی ،مقالات و موارد مشابه آن باشد.

2- بیان یک چارچوب که تئوری تحقیق بر آن مبتنی است،با توجه به تئوری موجود،فرضیه ها و متغیرها مرتبط با مفاهیم مشخص می گرددو با استفاد از روش مناسب برای متغیرهای مورد نظر و با اهدافی که برآن مرتبط می باشد ،به تحلیل داده ها پرداخته می شود.

3- درنظر گرفتن وسیله ای برای اندازه گیری متغیرها به عنوان مثال تهیه فهرستی واژگان کلیدی به قصد شمارش آن و به دست آوردن معانی که در آن واژگان قصد گردیده است. 

4- تهیه و تنظیم جمع آوری اطلاعات با توجه به موضوعی که قرار است پژوهش در آن انجام گیرد.

5- جمع آوری اطلاعات مربوط ،به طرح تحقیق با در نظر گرفتن زمان مشخص و مکان که قرار است عملیات در آن انجام گیرد.

6- پژوهشگرپس از جمع آوری اطلاعات،به تجربه و تحلیل آن دسته از داده هایی می پردازد که به فرضیه تحقیق مرتبط می باشد تا بتواند نتایج مورد نظر را بدست آورد.

محورهای مناسب برای تحلیل محتوا

از جمله محورهای مناسب تحلیل محتوا عبارتنداز:

گزارشهای بایگانی شده ،اسناد و مدارک ،نامه ها،خاطرات ،مقالات روزنامه ها،یاداشت های جلسات زنده،فیلم ها،برنامه های همایش رادیو و تلوزیون

کاربرد تحلیل محتوا

1-معمول ترین استفاده از تحلیل محتوا توصیف خصوصیات پیام است به عنوان مثال،برای فهم درست متون درسی،سخنرانی ،روزنامه ها و مجلات میتوان آنها را تحلیل نمود تا بتوان ارزش ها و نظرات بکاررفته آنها را بدست آورد.

2- تحلیل محتوا  کمک میکند تا اهداف فرستنده پیام را بدست آوریم و دلایل پیام و نتایج مرتبط بر آن را مورد بررسی قرار دهیم.

3- در تحلیل محتوا ،پژوهشگران بدنبال شناخت اثر پیام بروی مخاطبان و گیرنده می باشند.

4- شناخت اثر و نویسنده آن ،در این روش ،پژوهشگر محور فعالیت خود را متمرکز بر واژهایی بکار رفته در متن میکند که تحلیل محتوا بر روی آن انجام میگیرد.

5- از تحلیل محتوا میتوان بر پاسخ به پرسش های که ممکن است پژوهشگران نمایند نیز استفاده نمود.

6-کاربرد تحلیل محتوا میتواند برای بررسی جنبه هایی از فرهنگ و تغییرات فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

7- از طریق تحلیل محتوا میتوان به خصوصیات ویژگی هایی اجتماعی زمان خاص دست یافت

مقوله های تحلیل محتوا

الف- مقوله از حیث ساختی :این مقوله ها ازنظرپژوهشگر به شدت،به بیانات یا عقایدی که متن ابراز شده معطوف می باشد

ب- سبک شناختی متن :معمولا اظهار نظرها با علائم و کلمات گوناگون صورت میگیرد از این رو میتوان گفت هر فرد سبک خاصی در کاربرد و نحوه استفاده از کلمات دارد،بنابراین میتوان از این طریق به قالب بندی سبک ها پرداخت.

ج- موضوع بندی مقوله ها :براساس معیاری خاص با توجه به اهداف مرتبط با آن صورت میگیرد،مثلا یک متن مذهبی را در مقوله های کلامی،فقهی ،فلسفی غیره میتوان دسته بندی کرد .

د- مقوله بندی ارزشی:در این نوع مقوله ها،هدف معطوف به قضاوتهای ارزشی گفتار است.

نتیجه گیری

تحلیل محتوا در تحقیق اجتماعی روزبه روز اهمیت بیشتر پیدا می کند دلیل آن،امکانی است که برای تحلیل منظم اطلاعات و اظهارنظرهای عمیق تر وپیچیده تر مثل گزارش، مصاحبه نیمه رهنمودی عرضه میکند.

روش تحلیل محتوا یا دست کم برخی از گونه های آن وقتی که موضوع کار آن از موارد ارزشمند تهیه شده باشد بهتر از هرروش تحقیق دیگری اجازه می دهد تا دقت عمل روش شناختی و ژرفا نگری را،که معمولا به آسانی به دست نمی آید ،به شیوه هماهنگی به دست آورد.

19/12/1390

Pagohesh.nashriyat./ir/node/30

 

+ نوشته شده توسط آزیتا در شنبه بیستم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 11:11 |
چکیده

تاریخچه

چکيده نويسي تاريخي ديرينه دارد .در بين النهرين استادي به خط ميخي متعلق به هزاره دوم قبل از

 ميلاد کشف شده که مطالبي شبيه چکيده همراه آنها بوده است (ويتي 1973).براي دستيابي به مدارک

متعدد موجود در کتابخانه ي بزرگ اسکندر ،افرادي هميشه به کار چکيده نويسي مشغول بودند .سلاطين

 و دولتمردان نيز از دير باز از چکيده هايي که منشيان آنها از گزارش هاي مفصل ارسالي تهيه مي    

 کردند ،بهره مي بردند (مهدوي 1367).                                                                          

                                                                            
اولين نشريه ادواري چکيده در سال 1665ميلادي در پاريس با عنوان journal des Scavansle         

به چاپ رسيد .مجلات چکيده در اوايل قرن هجدهم در آلمان و درهمين قرن در انگلستان نيز به تدريج

ظاهرگشتند .در قرن بيستم ،با افزايش سريع تعداد مقالات و تخصصي شدن مطالب و نيزالکترونيکي

شدن ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات ،چکيده نويسي بسيارگسترده شد                                                                              
http://www.tebyan-zn.ir/persian_literature.html

مقدمه

چکیده خلاصه کوتاهی از یک کتاب، جزوه یا مقاله است که نکات اصلی آنرا ذکر می نماید.

بطورکلی چکیده یک نوشته باید نکات عمده و مشاهدات و نتایج حاصله از یک تحقیق را طوری رائه کند که خواننده تصمیم بگیرد که آیا به اصل مقاله رجوع کند یا نه.

انواع چکیده 

چکیده اگاهگر:برای متون، بیانگر کار تجربی و مدارکی است که صرفا به یک موضوع پرداخته اند مناسب است.

چکیده راهنما:برای متون طولانی یا پراکنده از جمله گزارشهای طولانی مناسب است.

چکیده آگاهگر راهنما:زمانی مناسب است که با توجه به نوع مدرک لازم است است بخشی بصورت آگاهگر و بخشی بصورت راهنما بیان شود.

هدف و کاربرد چکیده ها

تعیین ارتباط با موضوع مورد نظر،پرهیز از خواندن متون کامل مدارک غیر مربوط،استفاده از مدارک دست اول،استفاده از مدارک دست دوم

چکیده دارای چهار بخش اصلی است:

1-هدف اصلی و توجیه تحقیق را بیان کند.

2-روشهایی را که برای انجام تحقیق به کار گرفته شده به طور خلاصه مطرح کند.

3-نتایج یا محصول تحقیق را فهرست کند.

4-نتیجه گیری تحقیق را مشخص کند.

 

در بخش هدف چه مطالبی باید باشد؟

گاهی تحقیق بدنبال حل یک مسئله است و گاهی برنبال کاوش درباره یک موضوع چند جمله اول چکیده باید این مسئله یا موضوع را بیان کند وتوجیه یا انگیزه شما را از دنبال کردن تحقیق توضیح دهد.

 

در بخش روشها چه مطالبی باید باشد؟

این بخش چکیده باید توضیح دهد که شما چگونه به حل مسئله یا کاوش درباره موضوعی که به عنوان هدف اصلی تان انتخاب کرده اید چه فرایندی را طی کرده اید.

 

در بخش نتایج چه مطالبی باید باشد؟

این بخش از چکیده،نتایج یا پیامدهای کار شما را فهرست می کند.

 

در بخش نتیجه گیری چه مطالبی باید باشد؟

چکیده باید با جمله ای تمام شود که نتیجه گیری از کار را بیان کند و مشخص کند که انجام این تحقیق به رشته خودش کرده است.

نتیجه گیری

چکیده نویسی به دلیل ویژگی های آن از اهمیت بسیاری برخوردار است و نویسندگان مقالات لازم است علاوه بر توجه به ضرورت و اهمیت آن با چیکیده نویسی آشنا بوده در صورت نیاز به آموزش و تمرین بپردازند و نوشتن یک چکیده خوب موثر کاری دشوار ولی ممکن است . 

Rasolabady.blogfa.com

Gerami.blogfa.com

 

+ نوشته شده توسط آزیتا در پنجشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 18:3 |